รถมือสองทำประกันชั้น 1 ได้ไหม

รถมือสองทำประกันชั้น 1 ได้ไหม

การทำประกันภัยรถยนต์คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของรถมือสอง ทุกคน ว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินใด ๆ ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ ก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เพราะการใช้รถใช้ถนนนั้นย่อมเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมด ดังนั้นการสร้างหลักประกันที่ดีนั้น จึงนับเป็นหนทางที่สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะในกรณีของการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่เจ้าของรถโดยมากมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหนทางการให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ของตนเองได้ดีที่สุด รอบด้านที่สุด และยังให้ความคุ้มครองตัวผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารอีกด้วย แต่ในกรณีของรถยนต์มือสองนั้น บางครั้งเจ้าของรถอาจเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือสามารถทำได้ แต่จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. อายุของรถยนต์ เนื่องจากในสัญญาประกันภัยรถยนต์บางครั้งจะกำหนดอายุการใช้งานของรถยนต์คันนั้นเอาไว้ด้วย ว่าจะให้บริการทำสัญญากับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานรถยนต์ไม่เกินเท่าใด เจ้าของรถยนต์จึงต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเลือกทำสัญญา
  2. เอกสารสัญญาที่มากับรถ เนื่องจากการซื้อ รถมือสอง มาใช้งานนั้น คือการซื้อรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นในบางกรณีจึงต้องตรวจสอบก่อนเลือกทำสัญญาประกันด้วยตนเองก่อนว่า รถยนต์มือสองคันนั้น ๆ มีสัญญาประกันใด ๆ ติดมาด้วยหรือไม่ เอกสารสัญญาประกันที่ทำเอาไว้นั้นยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ หากเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 อยู่แล้วก็ย่อมเป็นเรื่องง่ายที่จะดำเนินการต่อสัญญาในปีต่อไป
  3. การพิจารณาลักษณะสัญญาเฉพาะ ในบางกรณีหากอายุรถยนต์มือสองที่นำมาใช้งานมีอายุการใช้งานแล้ว ทางผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์มือหนึ่ง อาจพิจารณาให้มีรายละเอียดสัญญาที่เฉพาะกับเจ้าของรถ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อาทิเช่น การระบุชื่อผู้ขับขี่รถยนต์ การมอบเงินคืนในกรณีที่รถไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างสัญญาประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถมือสอง นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ก็ควรพิจารณารายละเอียดในเอกสารสัญญาให้ดีว่าค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองที่จะได้รับนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ทำสัญญาหรือไม่ มีการชำระค่าเสียหายเบื้องต้นให้เลยทันทีหรือไม่ หรือผู้ทำสัญญาจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนล่วงหน้า เพราะผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์แต่ละบริษัทก็ล้วนมีเงื่อนไขและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน การพิจารณาหนทางลดค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสม อย่างการระบุชื่อผู้ขับขี่รถยนต์ การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บริษัทผู้ให้บริการกำหนด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *